ارتباط با ما

 ارتباط با ما

لطفا هرگونه سوال یا پیشنهادی را به راحتی با ما در میان بگذارید. ما از این که بتوانیم در زمینه حقوق مسافران ایرانی در کنسلی یا تاخیر پرواز های خارجی به شما کمک کنیم، لذت می بریم و مشتاقیم تا با شما در ارتباط باشیم و سعی می کنیم پیام های شما را در اسرع وقت پاسخ دهیم.

حتی اگر تاخیر پرواز شما در یک پرواز خارجی غیر اروپائی بوده، شما می توانید از طریق فرم موجود در صفحه اصلی وب سایت ما، اقدام کنید. بنابراین برای بررسی این که آیا شرایط پیش آمده برای شما مشمول غرامت می شود یا نه، حتما فرم مربوطه را پر کرده و  برای بهبود روند کار، از طرح پرسش در این باره خودداری کرده و از مسیر مشخص شده در سایت اقدام کنید تا پرونده شما را بررسی کنیم.

این فرم جهت ثبت پرسش شما و یا اعلام برای نیاز به مکالمه و تماس کارشناس ما با شماست.

تماس با ما

وب سایت رسمی «فلایت دیلی»: Flightdelay.ir
آدرس ایمیل: info@flightdelay.ir

:Address

Via Giovanni Dupre
40139
Bologna
Italy
Tel: +39 388 0983816

Postal Code: 40139

رابط ایران:

t.me/flightdelay_admin